banner
Voor wie

In principe staat Playing for Success open voor alle leerlingen. Er is een grote groep kinderen die bij uitstek baat heeft bij Playing for Success. Playing for Success Stadsschouwburg is op woensdagmiddag van 14.45 uur tot 16.45 uur.

Voor kinderen met echt oppositioneel gedrag is Playing for Success niet geschikt.

Het gaat om:

- kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs
- kinderen uit de eindgroepen van alle vormen van speciaal onderwijs
- kinderen van ProAlmere (Praktijkonderwijs)

De kinderen waarvoor Playing for Success bedoeld is staan beschreven in bijgaand formulier.

Voor dit formulier: klik hier

Voor de brochure Playing for Success de Kunstlinie Almere Flevoland,: klik hier

Schouwburg 13